Introductie Competentieontwikkeling

De kwaliteit van en beschikbare expertise in uw (regie)organisatie bepalen uiteindelijk de mate van uw zakelijk succes en de slagingskans van uw transitie of uitbesteding. Met de voortschrijdende ontwikkeling en verandering van technologie en markten is competentieontwikkeling bij uitstek bepalend voor het behalen van uw doelstellingen. Transvorum is gespecialiseerd in het definiëren, meten, het doen ontwikkelen en borgen van de kritische competenties in uw organisatie, van directie tot beheerder.

Onze ervaring is dat met name de soft skills in (regie)organisaties worden veronachtzaamd terwijl terwijl zakelijk succes bijvoorbeeld bij uitbesteding van activiteiten hier wel afhankelijk van is. Onze ervaring leert ook dat  is dat de bestaande organisatie vaak veel onbenut potentieel in zich draagt. Als opdrachtgever heeft vaak u alleen maar profijt van het ontwikkelen van dit potentieel.

Visie Competentieontwikkeling

Het belang van kennis en ervaring als “pijlers” onder uw regieorganisatie moeten in toenemende mate plaats maken voor het belang van competenties  en commitment. Kennis over zaken als outsourcing en regieprocessen is tegenwoordig via onder andere internet en netwerken steeds meer en beter beschikbaar. Professionele ervaring wordt pas onderscheidend als management en professionals hun soft skills ten volle benutten maar vooral ook oprecht betrokken zijn als kritisch onderdeel van de organisatie. Van belang is dat de behartiging  van het individueel belang daadwerkelijk strookt met dat van het bedrijfsonderdeel of de organisatie als geheel. Wij noemen dit “duurzaam succesvol werkgedrag”.  Alleen dan zullen zaken als professionaliteit, samenwerking en synergie in uw regieorganisatie zich daadwerkelijk ontwikkelen en worden uw uitbesteding of de kwaliteit van uw informatievoorziening een succes.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Ik help u graag.

Contactgegevens

E-mail: pkalisvaart@transvorum.nl
Website: www.transvorum.nl
Telefoon: +31 (0) 6 51 64 86 78

Bekijk social buttons
Verberg social buttons