Transvorum verzorgt veelal begeleiding bij het inrichten en op orde brengen van ICT (regie)-organisaties, de transitie naar uitbesteding van activiteiten op het vlak van bedrijfsvoering en ICT. Ook worden wij door besturen en directies regelmatig gevraagd voor strategisch advies en om complexe veranderprojecten op de eerder genoemde gebieden te leiden.  Transvorum biedt haar dienstverlening aan in de navolgende vormen.

Interim management

Interim management heeft als groot voordeel dat er vanuit een nieuw en ander gezichtsveld naar de problemen en bedrijfsresultaten gekeken kan worden. Beslissingen die nodig zijn kunnen sneller worden genomen, gebaseerd op  onafhankelijke waarneming en bevinding.  Transitie naar bijvoorbeeld kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, hernieuwde marktoriëntatie of crisissituaties kunnen resulteren in herstructurering of tijdelijke managementondersteuning van organisaties.

Het inzetten van interim management kan dergelijke processen in goede banen leiden. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kunnen interim managers of specialisten door ons op een bepaald vakgebied ingezet worden als (algemeen) directeur, manager of teamleider. Onze competentie ligt voornamelijk binnen de ICT, bedrijfsvoering of het snijvlak van ICT en business.

Interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties. De interim managers van Transvorum zijn niet alleen gericht op de verandering maar voornamelijk op de betekenis van de verandering. Wat levert het op voor uw bedrijf en de medewerkers, hoe kan dit geborgd worden? Zeker nadat de interim manager zijn opdracht heeft voltooid. Wij stellen de mens in de organisatie dan ook centraal, want wij zijn overtuigd dat daar het kapitaal voor nu en de toekomst zit. Wij lopen niet weg van onze opdrachten, maar komen later terug om verantwoording af te leggen en successen te vieren.

Project- & Programmamanagement

Een programma bereikt de strategische doelen via aan samenhangend geheel van activiteiten en projecten. Programma’s bestaan uit diverse activiteiten die in samenhang bestuurd worden. Programma’s richten zich op het behalen van organisatiedoelen op langere termijn, terwijl projecten zich richten op het opleveren van een concreet projectresultaat op korte termijn.

Onze project- & programmamanagers zijn expert in het managen van complexe ICT projecten en opereren veelal op het snijvlak van business en ICT of bedrijfsvoering. Zij zijn uitstekend in staat om de gewenste behoefte van onze klanten te vertalen in een concrete aanpak met zichtbare resultaten. Ze geven richting binnen het vakgebied en adviseren onze klanten op het gebied van projectorganisaties, standaard project aanpak en -methodieken. De project- en programmamanagers van Transvorum werken intensief samen met opdrachtgevers en gebruikers om zeker te stellen dat de gewenste doelstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Niet alleen door het toepassen van harde competenties als het plannen, begroten en uitvoeren van risicomanagement. Ook beheersen zij de kunst van goed stakeholders-, verwachtings- en peoplemanagement.

Competentieontwikkeling

De kwaliteit en expertise in uw organisatie bepalen uiteindelijk de mate van uw zakelijk succes en de slagingskans van uw transitie. Met de voortschrijdende ontwikkeling en verandering van technologie en markten is competentieontwikkeling bij uitstek bepalend voor het behalen van uw doelstellingen. Transvorum is gespecialiseerd in het definiëren, meten en het doen ontwikkelen van de kritische competenties in uw organisatie, van directie tot beheerder. Onze overtuiging is dat de bestaande organisatie vaak veel onbenut potentieel in zich draagt. Als opdrachtgever heeft vaak u alleen maar profijt van het ontwikkelen van dit potentieel.

Advies en consultancy bij Outsourcing

Strategie vorming 

De keuze om uit te besteden is geen eenvoudige beslissing. Wanneer (out)sourcing nieuw is voor uw organisatie kan het zijn dat er onvoldoende kennis aanwezig is om de juiste richting te bepalen. Wij kunnen u als ervaren gesprekspartner ondersteunen bij een onderbouwde ICT outsourcing strategie die is toegesneden op uw mogelijkheden en ambities.

Business case

Voor een succesvolle outsourcing is een solide business case van groot belang. Wij kunnen voor u een business case definiëren waarin de voordelen worden afgewogen tegen de nadelen van uitbesteding. Op basis van het resultaat kunt u een besluit nemen over het opstarten van een aanbestedingsfase. Het voordeel is dat u meer inzicht krijgt vanuit de optiek van een onafhankelijk adviesbureau.

Aanbesteding

De selectie van de juiste leverancier is essentieel voor een succesvolle uitbesteding. Wat voor het ene bedrijf een ‘juiste’ leverancier is hoeft dit niet voor het andere bedrijf te zijn. Dit hangt o.a. af van de branche, bedrijfsomvang, cultuur en type dienstverlening. Wij weten wat er te koop is en wat werkt. Transvorum kan u ondersteunen bij de aanbesteding van informatie aanvraag (RFI), offerte aanvraag (RFP) tot onderhandeling en contractering.

Transitie management

De transitie is de overdracht van de diensten aan de leverancier op een overeengekomen datum. Na overdracht is de leverancier verantwoordelijkheid voor de diensten in-scope. Deze overgang mag geen plotselinge veranderingen in de kwaliteit van de IT diensten ten gevolge hebben. Wij kunnen deze transitie begeleiden zodat de bedrijfsprocessen, middelen en werknemers op een gestructureerde wijze worden overgedragen.

Contract management

Het managen van sourcing contracten is een specialisme op zich. Het vergt een andere vorm van regie aan de klantzijde dan men normaliter gewend is. Van belang is “kort op de relatie te zitten” tijdens het contractmanagement. De contractmanager moet kunnen optreden als accountmanager op tactisch niveau. Hij is het koppelvlak in het vooraf gedefinieerde governance model. Transvorum kan zowel het contract opstellen als managen.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Ik help u graag.

Contactgegevens

E-mail: pkalisvaart@transvorum.nl
Website: www.transvorum.nl
Telefoon: +31 (0) 6 51 64 86 78

Bekijk social buttons
Verberg social buttons