Strategie en competentiebeleid

U heeft onlangs uw ICT- en sourcingsstrategie bepaald en wellicht ook al gecommuniceerd. Om uw strategische doelstellingen op dit vlak te kunnen  behalen vraagt dit van uw mensen een andere werkwijze. Welke competenties horen hierbij en wat is nodig om volledig commitment in uw regie-organisatie te kunnen ervaren.? Hoe moet hun werkgedrag er uit zien, welke werkwijze is de beste? Via interviews en workshops brengt Transvorum dit snel en grondig voor u én met u in kaart. Op basis hiervan kan een doorvertaling gemaakt worden naar rollen en functieprofielen maar vormt dit ook de basis voor een herijking of scan van uw regie- of ICT-organisatie. Onze ervaring is dat opdrachtgevers deze eerste stap snel als overbodig beschouwen maar in de praktijk blijkt bijna altijd dat hier al veel  verbeterpotentieel verscholen ligt.

Resultaat:

 • een strategiemodel waarbij direct de samenhang duidelijk wordt tussen organisatiedoelstellingen en belangrijke competenties voor de regie-organisatie, ketenpartners en leveranciers
 • een referentiemodel dat gebruikt kan worden voor samenwerkingsafspraken met ketenpartners en leveranciers

 Implementatie competentiebeleid

Op basis van een concreet stappenplan kunnen de vanuit gekozen strategie noodzakelijke regiecompetenties uitgewerkt worden in doelen en acties die de basis vormen voor zogenaamd competentiebeleid. Dat wil zeggen: afspraken die voldoende concreet zijn om heel doelgericht te communiceren aan alle betrokken stakeholders, om een integraal competentiemodel te vullen en hiermee alle relevante bedrijfsprocessen, waar nodig, op aan te passen. Implementatie van deze stappen is, mits voldoende belegd in de organisatie en adequaat geregisseerd, een belangrijke succesfactor om bijvoorbeeld uw managementteam en medewerkers te betrekken en hen invloed te geven op hun eigen participatie en inbreng van talenten.

Wat levert dit op:

 • Voor de zachte kant:
  • Een concreet  ontwikkel- en leerprogramma voor management en regieprofessionals in uw bedrijfsvoering of ICT-organisatie
  • Voorlichting over de samenhang tussen organisatiedoelstellingen, regie en regiecompetenties aan dezelfde doelgroep
 • Voor de harde kant:
  • Procedurebeschrijving in handboeken.
  • Procesbeschrijving.
  • Inpassing in uw kwaliteitssysteem of ISO-normering.
  • Functiebeschrijvingen  en loopbaanprofielen
  • Uitgewerkte systematiek voor: beloning, werving en selectie, evaluatie en beoordeling.
  • Inrichting van de competentiemanagementstructuur met bijbehorende processen

 Assesments (online), training en coaching

Om competentie, talenten en onbenut potentieel te kunnen verbinden aan elkaar zijn training en coaching nog steeds effectieve instrumenten om uw regie-organisatie doelgericht te ontwikkelen.  Dit kan op traditionele wijze maar innovaties op dit front stellen steeds vaker in staat om via bijvoorbeeld online assessments en E-learning, heel efficiënt (relatief lage kosten en snel) en effectief uw organisatie op basis van een maatwerkbenadering op een hoger niveau te brengen. Transvorum heeft de beschikking over online platformen die aan zowel opdrachtgevers als deelnemers 24 uur per dag de mogelijkheid geven om E-learning en assesments (eventueel ook “0- en 1-metingen”) te kunnen uitvoeren maar ook de voortgang en communicatie per dossier te monitoren en desgewenst te koppelen aan uw HRM-cyclus.

Coaching (on the job) is een steeds vaker toegepaste hulpmiddel om managers en professionals te ondersteunen in hun interactie met hun dagelijkse omgeving zoals leveranciers, interne klanten en ketenpartners. Afhankelijk van de vraag  zijn 2-4 gesprekken vaak al voldoende om managers en professionals op eigen kracht met nieuw verworven vaardigheden verder te laten gaan. Ook wordt hierbij E-coaching steeds vaker gebruikt om op efficiënte en gecontroleerde wijze competentieontwikkeling op het vlak van regie te ondersteunen. Transvorum biedt hiervoor platforms die 24/7 beschikbaar zijn hiervoor en eenvoudig en snel op gestandaardiseerde wijze kunnen koppelen met uw HR-systemen.

Bij alle vormen van “leren” blijft gelden dat  “tooling” slechts een adequaat hulpmiddel is om de gewenste competentieontwikkeling  te ondersteunen. Met andere woorden: de mens en zijn ontwikkeling staan centraal en dus niet het “systeem”.

Wat is het resultaat:

 • snelle, gerichte competentie- en talentontwikkeling, op maat gemaakt
 • concrete en efficiënte communicatie tussen opdrachtgever, professional en trainer/coach;
 • meer professionaliteit en effectiviteit in uw regie-organisatie
 • tijdsbesparing voor u als opdrachtgever
 • gemotiveerde en meer zelfstandige werknemers
 • Concrete informatie die relevant is voor uw HRM-cyclus en de vulling van uw HR-systeemdossiers

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Ik help u graag.

Contactgegevens

E-mail: pkalisvaart@transvorum.nl
Website: www.transvorum.nl
Telefoon: +31 (0) 6 51 64 86 78

Bekijk social buttons
Verberg social buttons