Transitiemanagement en outsourcing

IT- en transitiemanagement bij een top 5 zorgorganisatie in Nederland. In opdracht van het bestuur algehele ICT-leiding op tijdelijke basis overgenomen, reorganisatie doorgevoerd en de organisatie voorbereid op regie en uitbesteding van ICT-activiteiten  aan externe leverancier(s). Regie op gefaseerde outsourcing

Programmamanagement en advies sourcing

Top 5 energieleverancier in Nederland: strategisch advies en programmamanagement in opdracht van de marketingdirectie ten behoeve van de invoering van een nieuw integraal en concernbreed CRM- en ERP-platform voor het hoofdkantoor  in Nederland

Transitiemanagement en ICT-regie

In opdracht van algemeen directeur transitiemanagement en aanvullend ook het IT-management voor verzekeringsfonds  op gebied van primair onderwijs (Zelfstandig Bestuurs Orgaan o.v.v. het ministerie van OCW). Ontwikkelen van ICT-strategie en inrichten van regie-organisatie met bijbehorende competentieontwikkeling.  Tevens programmamanagement en advies bij herinrichting van primaire en ondersteunende verzekeringsprocessen (BPR).

Programma- en verandermanagement bij Top 10-gemeente

Programma- en verandermanagement voor een concernbreed verbeterprogramma van de integrale dienstverlening. Programmaleiding en advisering van centraal directieteam met betrekking tot verbetering dienstverlening, digitalisering en bedrijfsvoering.

Interim management bij Top 5 management-adviesbureau

Interim leiding over HR-afdeling (twaalf professionals). Waarborgen continuïteit, initiatie van en regie op procesverbetering, projectperformance en advieskwaliteit.

Interim management bij een verbetertraject van ontwikkelingsprogramma

Onderdeel Geografische Informatie Diensten (GEO-services). Dagelijks management inclusief leiding bij heropzet en verbetering van de Unit GEO-services (ongeveer vijftig medewerkers). De unitdoelstellingen leverbetrouwbaarheid standaardisering en efficiency zijn uitgangspunten voor de beoogde verandering van de ICT-dienstverlening tot en met 2010 in Nederland.

Interim HR-Management voor beleggingsonderneming in vastgoed.

Regie met eindverantwoordelijkheid voor heroriëntatie en implementatie van te verbeteren HR-structuur binnen totale onderneming. Dagelijkse leiding HR-afdeling. Nieuwe opzet functiegebouw en integrale bedrijfsadvisering aan directie / opdrachtgever.

Programmamanagement bij een meerjarenprogramma.

Interim-management van de applicatieontwikkeling, standaardisatie, uitrol en landelijke implementatie van toekomstig nationaal basis informatiesysteem. Verhoging en standaardisering van efficiency en effectiviteit vormen het fundament voor de uniformering van de processen tot en met 2010 in Nederland. Conversie en uitfasering van bestaande informatiesystemen behoren tot de scope (1/1/2009).

Lijnmanagement van ICT-divisie en interim regie bij transitieproces

Lijnmanagement met verantwoordelijkheid voor het totale unitresultaat, HRM, projectaanbestedingen, project- en programmanagement, contract- en leveranciersmanagement. Eindverantwoordelijkheid voor realisatie en implementatie van informatie- en applicatiearchitecturen. Verantwoordelijkheid voor formele reorganisatie, aansluiting van ICT –diensten/performance op IT-govemance. Transitieproces naar nieuwe unitstructuur op basis van Operational Excellence (standaardisatie) en Customer Intimacy. Directe leiding aan negen teamleiders en project/programmamanagers.

Interim programmaleiding en regie bij fusieproces

In opdracht van een grote overheidspartij binnen de sector van Openbare Orde en Veiligheid, verantwoordelijkheid voor fusieprogramma gericht op organisatorische en technische samenvoeging van de meldkamers en bijbehorende voorzieningen op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Implementatieregie op de heropzet van nieuwe voorzieningen, planning en controle van alle van multidisciplinaire programmaonderdelen.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Ik help u graag.

Contactgegevens

E-mail: pkalisvaart@transvorum.nl
Website: www.transvorum.nl
Telefoon: +31 (0) 6 51 64 86 78

Bekijk social buttons
Verberg social buttons